×

Błąd

Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

Schemat procedury archiwizacji:

  • dokumentacja przekazana jest do składnicy akt, gdzie zostanie poddana pracom porządkowym,
  • wydzielane są dokumenty, które klient może zniszczyć (nie ma prawnego obowiązku ich dalszego przechowywania),
  • całość dokumentacji jest ewidencjonowana zgodnie ze schematem organizacyjnym, który odpowiada Państwa potrzebom,
  • spisane akta są przepakowywane i zabezpieczone,
  • spakowane dokumenty zostają dokładnie oznaczone,
  • zarchiwizowana dokumentacja wraz ze spisami w formie elektronicznej i papierowej dostarczana jest do archiwum klienta, a nasz archiwista prowadzi krótkie szkolenie z zakresu sprawnej obsługi wypożyczeń.
  • Archiwizacja dokumentów - efekt końcowy


Korzyści jakie daje archiwizowanie dokumentów:

  • Bezpieczeństwo – uporządkowane dokumenty dają pełną kontrolę nad obiegiem informacji w Państwa biurze. Nasi pracownicy cechują się dyskrecją, a niszczarnia dokumentów tuż obok składnicy sprawia, że nie istnieje groźba „wycieku” informacji.
  • Oszczędność miejsca – w wyniku archiwizacji, dokumentacja zajmuje mniej miejsca na półkach. Zyskają Państwo wolną przestrzeń i estetyczny wygląd archiwum.
  • Wygoda i komfort korzystania z archiwum zakładowego – uporządkowane i zewidencjonowane dokumenty są łatwe do odnalezienia i kontroli. Państwa pracownicy nie będą niepotrzebnie tracić czasu na zastanawianie się, gdzie znajdzie się jakiś dokument, a korzystanie z archiwum przestanie być uciążliwą czynnością.