RODO

Zgodność z przepisami prawa

Spełniamy wymogi Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm.).

Dzięki temu macie Państwo świadomość, że postępujecie zgodnie z wymogami prawa co potwierdzamy wydawanymi przez nas dokumentami – Protokołem Przekazania, Protokołem Zniszczenia oraz Certyfikatem Zniszczenia.